Urząd Gminy Joniec

Zgodnie z art. 11 a ust. 7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997, o ochronie zwierząt, Wójt Gminy Joniec zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do udziału w opiniowaniu projektu w/w uchwały Rady Gminy Joniec i zgłaszania opinii w sprawie programu w następujący sposób:

  1. Składanie opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Jońcu – sekretariat w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłanie pocztą.
  2. Składanie opinii i uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy opinie należy wnieść w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości powyższego zawiadomienia.

W załączniku przedstawiamy projekt uchwały Rady Gminy Joniec w sprawie  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2018 roku.

Pobierz projekt uchwały

Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Popielżynie Zawadach

pobierz ocenę

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

 

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=7a332596a9&&c=9ac7ead8

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 17 stycznia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.