Urząd Gminy Joniec

TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy - 112

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JOŃCU

Joniec 29, 09-131 Joniec

tel. (23) 661 64 30

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JOŃCU

Joniec 69, 09-131 Joniec

tel. (23) 661 60 34

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLEWIE

Królewo 58, 09-131 Joniec

tel. (23) 661 29 60

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JOŃCU

Joniec 29, 09-131 Joniec

tel. (23) 661 61 77

 

PALIUM - PRZYCHODNIA ZDROWIA NZOZ

Joniec 51, 09-131 Joniec

tel. (23) 661 60 15

 

URZĄD POCZTOWY W JOŃCU

Joniec 36, 09-131 Joniec

tel. (23) 661 60 24

 

ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGOWYCH

Zakład Usług Wodnych w Mławie

pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00

tel. (23) 654 35 41 lub (23) 654 99 94

w godz. 16.00 - 8.00 tel. (23) 654 38 77

 

KONSERWATOR WODOCIĄGU

Malinowski Zygmunt

tel. (23) 661 61 47

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 42 78

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 42 78

Talarek Katarzyna

Miszewo B 17, 09-120 Nowe Miasto

tel. 604 366 874

Blicharski Tomasz

Ciechanowska 19, 09-120 Nowe Miasto

tel. 23 661 41 30 lub 606 424 973

 

ZAKŁAD ROLNICZO – PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.

Odbiór sztuk padłych zwierząt

Miszewo Wielkie, 09-120 Nowe Miasto

tel. (23) 661 40 34

667 984 218 lub 667 984 170

 

STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 40 39

 

NADLEŚNICTWO PŁOŃSK
ul. Leśników 2, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662-45-15

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 75 49

 

POLICJA W PŁOŃSKU

Komenda Powiatowa Policji

ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 15 00 lub (23) 662 15 38

 

POSTERUNEK POLICJI W NOWYM MIEŚCIE

ul. Główny Rynek 32, 09 – 120 Nowe Miasto

tel. (23) 662 15 58

 

Dzielnicowy asp. Mariusz Kopczyński

tel. 519 035 465

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. Rutkowskiego 16, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 32 44‎

 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Energa - Operator S.A. Oddział Płock

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

tel. 991 lub (24) 266 52 00

 

ROLNICTWO

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku

ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

tel. (23) 664 01 41

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Oddział Poświętne

ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

tel. (23) 663 07 00

 

WETERYNARIA

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny

ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 22 45

 

SANEPID

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. H. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 28 39

 

SĄDOWNICTWO

Prokuratura Rejonowa w Płońsku

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 26 06

Sąd Rejonowy w Płońsku

ul. Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk

tel. (23) 661 37 10

 

AGENCJA RYNKU ROLNEGO W WARSZAWIE

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

tel. (22) 661 72 72