Urząd Gminy Joniec

Stowarzyszenie jonieckich kobiet powstało z inicjatywy kilku pań, które w szybki sposób zgromadziły wokół siebie kolejne chętne osoby. Na początku spotkania były sporadyczne i nieoficjalne, ale od sierpnia 2016 roku jest to już w pełni zarejestrowana jednostka. Członkinie tego ,,pięknego" zgromadzenia współpracują z samorządem i lokalnymi stowarzyszeniami. Pozyskują środki unijne, aby rozwijać i usprawniać działania swojej organizacji. Głównymi celami stowarzyszenia są m.in.: promocja gminy i obszarów wiejskich, organizacja rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty, wychowania, kultury.

Władze stowarzyszenia:

Zarząd

Przewodnicząca – Magdalena Poświata

Skarbnik – Anna Kowalska

Sekretarz – Anna Sekutowicz

Członek - Małgorzata Ignaczewska

Członek - Kamila Majkowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Dorota Morawiecka

Zastępca Przewodniczącego – Anna Krzemińska

Sekretarz – Monika Sochocka

Adres: Joniec 31, 09-131 Joniec

,,Na obcasach" ma już rok!!!