Urząd Gminy Joniec

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

w Królewie

Członkowie Zarządu OSP

  1. Prezes                          Roman Wiktorowicz
  2. Wiceprezes-naczelnik Marcin Domański
  3. Z-ca Naczelnika           Stanisław Kosewski                    
  4. Sekretarz                     Marek Czerniakowski
  5. Skarbnik                      Ryszard Matyjaszek
  6. Gospodarz                   Jakub Wiktorowicz
  7. Kronikarz                    Marek Ryszard Czerniakowski

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP

  1. Przewodniczący         Daniel Motur
  2. Wiceprzewodniczący Piotr Wojnowski
  3. Członek                      Piotr Brzeszkiewicz

 

Stan po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 06-03-2016r.