Urząd Gminy Joniec

Osoby muszą spełniać przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz nie mogą przekraczać kryterium dochodowego w wysokości  771,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury,
  • decyzja o zasiłku rodzinnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) lub osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.