Urząd Gminy Joniec

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.

CZERNIAKOWSKI Marek Ryszard, lat 43, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu

/-/ Bogdan Wiśniewski

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

KRZEMIŃSKI Bartosz, lat 40, zam. Joniec,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

1.

KOWALSKI Krzysztof, lat 62, zam. Popielżyn Górny,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

OBOJSKI Marcin, lat 35, zam. Popielżyn Górny,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJ PYRŻA - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

1.

NOWIŃSKI Grzegorz Tomasz, lat 53, zam. Joniec-Kolonia,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

1.

SZTABNIK Marcin Adam, lat 40, zam. Popielżyn-Zawady,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

1.

OŁDAKOWSKI Michał, lat 59, zam. Osiek,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

1.

DOMAŃSKI Edward, lat 67, zam. Soboklęszcz,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

1.

PYRŻA Andrzej Stanisław, lat 64, zam. Szumlin,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJ PYRŻA - Lista nr 17

 

 

2.

SĘKOWSKI Janusz Józef, lat 63, zam. Szumlin,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

1.

DOMAŃSKI Marcin, lat 38, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 
 

Okręg wyborczy Nr 9

1.

PRZONDAK Andrzej Jerzy, lat 71, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

1.

SAWICKI Tomasz, lat 34, zam. Krajęczyn,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

1.

WIERZCHOWSKI Stanisław, lat 65, zam. Proboszczewice,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

1.

SOSIŃSKI Janusz, lat 54, zam. Omięciny,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

1.

ANTOSIK Waldemar Jacek, lat 47, zam. Józefowo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

1.

KAMIŃSKI Mirosław, lat 59, zam. Stara Wrona,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

1.

PAWĘCKI Tomasz, lat 45, zam. Ludwikowo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu

Bogdan Wiśniewski

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JOŃCU

z dnia 28 września 2018 roku

 

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów  na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jońcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że losowanie  numerów  list zarejestrowanym  w wyborach do  Rady Gminy w Jońcu, listom  kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków  określonych w   art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 ro. Poz. 754, 1000, 1349)

 

odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie  Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu, Joniec 29, Sala Konferencyjna.

 

Informacja o przyznanych  numerach list kandydatów  zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu, oraz opublikowana na stronie Urzędu Gminy w Joniec.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Gminnej Komisji

                                                                                                                  Bogdan Wiśniewski

 

 

 
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu z dnia 25 września 2018 roku o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 pobierz

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Joniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Joniec, Joniec-Kolonia, Osiek, Popielżyn Górny, Popielżyn-Zawady, Soboklęszcz

Szkoła Podstawowa w Jońcu, Joniec 69, 09-131 Joniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miejscowości: Krajęczyn, Królewo, Sobieski, Szumlin

Szkoła Podstawowa w Królewie, Królewo 58, 09-131 Joniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miejscowości: Adamowo, Józefowo, Ludwikowo, Omięciny, Proboszczewice, Nowa Wrona, Stara Wrona

Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wronie, Stara Wrona 14, 09-131 Joniec

4

Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu

Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu, Joniec 51, 09-131 Joniec

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Joniec najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Joniec

/-/ Marek Ryszard Czerniakowski