Urząd Gminy Joniec

 

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw socjalnych, Bezpieczeństwa

publicznego oraz Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej

 

Przewodniczący Waldemar Zasoński

 

Członkowie

Czerniakowska Jadwiga

Garlej Krzysztof

Morański Andrzej

Sosiński Janusz


Komisja Rolnictwa, Planowania i Budżetu

 

Przewodniczący Sztabnik Marcin

    

    Członkowie        

Domański Marcin

Przondak Andrzej

Wierzchowski Stanisław

Zawadka Marek

 

Komisja Rewizyjna  

 

Przewodniczący Krzemiński Bartosz
 Członkowie

Ołdakowski Michał

Sawicki Tomasz