Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w piątek 14 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W dniu 21 listopada 2018 roku Gmina Joniec przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Jońcu Motopompę pływającą Niagara-2 PLUS, zakupioną w ramach umowy Nr 324/OR/BP-I/D/18 zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowego sprzętu specjalistycznego, nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2018”.

Całkowita wartość zadania: 5 481,09 zł

Dofinansowanie 2 100,00 zł

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dnia 1 grudnia 2018 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Miło nam poinformować, iż z programu darmowego szczepienia dla seniorów z terenu gminy Joniec skorzystało 44 osób. Program został zakończony. Informujemy, że jesienią 2019 roku akcja darmowego sczepienia dla seniorów zostanie powtórzona. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu.

W dniu 26 listopada 2018 roku odbył się odbiór techniczny wyremontowanego mostu na rzece Wkra w miejscowości Sobieski. Remont polegał na wymianie drewnianego pokładu jezdnego, chodników oraz podwyższeniu i malowaniu barierek. Pokład jezdny został również wzmocniony (podwójna warstwa). Koszt remontu to: 279.627,46 zł.

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (w 2018 roku spisywana jest tylko trzoda chlewna), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania takiego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie Agencji:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Informację na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel. (23) 6741176 lub (23) 6741178.

W sobotę 24 listopada Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazne Mazowsze" zorganizowała w naszej gminie bezpłatne warsztaty ozdób świątecznych dla dzieci. Zainteresowanie było ogromne, a spod rąk dzieciaków wyszły niesamowite choinki z szyszek, bombki i gwiazdy z koronek i papieru. To było naprawdę udane przedpołudnie!

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w czwartek 29 listopada 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W poniedziałek 19 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyła się pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Joniec. Rozpoczął ją pan Andrzej Przondak, który przedstawił porządek obrad. Pierwszym punktem było ślubowanie wszystkich radnych, a kolejnym wybór Przewodniczącego, którym ponownie został wybrany pan Grzegorz Nowiński. Pan Nowiński poprowadził dalszą część sesji i wybrano wiceprzewodniczącego pana Tomasza Pawęckiego, a także swoje ślubowanie złożył Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski.

W dniach 6-10 listopada   uczniowie Szkoły Podstawowej w Królewie,  wraz z  opiekunem,  wyjechali   na 5-dniowy program EuroWeek- Szkoła Liderów. Zajęcia odbywały się w malowniczej miejscowości Międzygórze , na ziemi Kłodzkiej.

Program EuroWeek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestników  poprzez stosowanie różnorodnych technik i  podejścia ponadkulturowego. 

Językiem komunikacji jest język angielski. Uczestnikami programu są grupy dzieci i  młodzieży z różnych krajów europejskich , a ich trenerami są wyszkoleni wolontariusze z całego świata .

Celem programu jest zapewnienie intensywnego, o wysokiej jakości szkolenia, promującego wśród uczestników  uczenie się i rozwój przez całe życie. Program kładzie nacisk na

  • Rozwijanie zdolności przywódczych
  • Budowanie pewności siebie
  • Promocję nauki języków obcych
  • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim
  • Integrację  wielokulturową
  • Budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami z organizacji międzynarodowych.

Euroweek 2018

To już drugi obóz językowy uczniów Szkoły Podstawowej w Królewie  w Międzygórzu . W ramach projektu Europejskiego Forum Młodzieży – EuroWeek. Uczniwoei klasy VII i VIII  spędzili wiele niezapomnianych i atrakcyjnych przede wszystkim językowo chwil. Codzienne uczniowie wykonywali różne projekty  razem z kolegami z innych szkół pod okiem wolontariuszy ze wszystkich stron świata. Nasi uczniowie nagrawali filmy ,przygotowywali inscenizację w języku angielskim oraz oglądali prezentacje przygotowane przez wolontariuszy.  Wspólnie spędzali też czas na zabawach sportowych i posiłkach .Wieczory   zakończone były  dyskoteką, wspólnym śpiewaniem  lub nauką salsy. Był też czas na wycieczki  w przepiękne miejsca takie jak: Międzygórze – Wodospad Wilczki , Bystrzyca Kłodzka  i Kłodzko.

W imieniu uczniów i organizatora pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu oraz Urzędowi Gminy Joniec za sfinansowanie przejazdu uczniów do Międzygórza.