Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym przez pracownika MODR-u Poświętne – Katarzynę Szumańską. Temat szkolenia to: ,,Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i nowa dyrektywa wodna". Szkolenie odbędzie się 20 lutego (środa) 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Soboklęszcz. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w domu sołtysa Pana Grzegorza Celiana odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Józefowo. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1700 w Urzędzie Gminy w Jońcu odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Osiek. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2019 r. ( piątek ) o godzinie 1700 w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Królewo. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1800 w domu sołtysa Pana Mieczysława Ziemkiewicza odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Nowa Wrona. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Pragniemy poinformować, że Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wystąpił do Wójta Gminy Joniec z wnioskami o zaopiniowanie zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec-Sobieski-Kołoząb” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3048W Królewo-Miszewo”. W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych wzdłuż w\w dróg mogą zapoznać się z załączonymi projektami w Urzędzie Gminy w Jońcu do dnia 22 lutego 2019 r.

Od poniedziałku do piątku, w drugim tygodniu ferii, w Szkole Podstawowej w Królewie dzieci szkolne, jak i nieco starsza młodzież, spotykała się na warsztatach muzycznych prowadzonych przez Pana Cezarego Celiana. Podczas warsztatów  pracowano min. nad utworami, które zostaną zaprezentowane w trakcie koncertu z okazji 12-lecia naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej , który odbędzie się już 16 marca w Jońcu w domu weselnym ,,Przy lesie". W czasie przerwy dla uczestników warsztatów zorganizowany był poczęstunek: kanapki, pączki, herbata i słodycze.

Warto podkreślić, że podczas koncertu z orkiestrą wystąpi znakomita i uwielbiana przez publiczność śpiewaczka operowa, operetkowa i aktorka Grażyna Brodzińska. Wstęp będzie wolny – Zapraszamy!

W związku z kończącą się kadencją Sołtysów oraz Rad Sołeckich, podczas Sesji Rady Gminy w Jońcu w dniu 25 stycznia br. Wójt podziękował sołtysom za ich zaangażowanie, ciężką pracę oraz dobrą współpracę. Wójt Gminy Marek Czerniakowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Nowińskim podziękowali sołtysom za ich pracę wręczając im pamiątkowe upominki.

Zgodnie z podjętymi na Sesji  Rady Gminy Uchwałami w 17 sołectwach odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonają wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na nowa kadencję, która będzie trwała 5 lat (do tej pory kadencja ta trwała 4 lata).

W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. W przypadku rolników z gminy Joniec jest to biuro powiatowe w Płońsku.

Więcej informacji na stronie uzyskać można w ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2019 r. ( piątek ) o godzinie 1700 w domu sołtysa Pana Sylwestra Rosińskiego odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Proboszczewice.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady sołeckiej. Serdecznie zapraszam.                                                                     

Z poważaniem

                                                                                                                 Wójt Gminy Joniec

                                                                                                              Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1800 w domu sołtysa Pana Marka Grzeszczaka odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Sobieski.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Wójt Gminy Joniec informuje, że dnia 2 lutego 2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wójt Gminy Joniec oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jońcu uprzejmie prosi o zgłaszanie do tutejszego urzędu par małżeńskich, które zawarły związek małżeński 50 lub więcej lat temu oraz są mieszkańcami Gminy Joniec. Powyższa informacja stanowić będzie podstawę do wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o przyznanie medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Informacje takie można zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Jońcu lub telefonicznie - 23 661 60 41