Urząd Gminy Joniec

 

ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

6 30 Autobus– Idzikowice – Królewo – Krajęczyn – Popielżyn-Zawady (okolice Pani Łabęda) (przyjazd g. 710)

715 Autobus– Nowa Wrona – Ludwikowo - Stara Wrona – Karolinowo – Proboszczewice – Omięciny (okolice Państwo Konopskich)  - Joniec  (przyjazd g. 805)

635  Bus – Popielżyn-Zawady (okolice Państwo. Cichocka) – Adamowo  (Państwa Kowalczyk) – Adamowo (Państwa  Marciniak, Gocławscy)  - Omięciny (Pani Sawicka, Panie Andryszczyk) - Wkra (przyjazd g.700)

705  Bus – Wkra (przy przejeździe)  - Józefowo - Joniec (przyjazd g.720)

720  Bus - Sobieski – Szumlin (droga do Państwa Cichockich, Kapczyńskich, Łoniewskich)(przyjazd g.7.45)

745.Bus – Joniec-Kolonia (Państwa Ignaczewscy)  - Soboklęszcz  (Państwo Kozłowscy) – Osiek (Gruda, przy drodze do Państwa  Konopskich) - Joniec (przyjazd g. 8.10)

ORGANIZACJA ODWOZ UCZNIÓW ZE SZKOŁY

 

1325 Autobus-Joniec.-  Popielżyn Górny – Popielżyn- Zawady - Nowa Wrona (okolice Państwo Morańscy) – Stara Wrona - Nowa Wrona (Państwa Rutkowscy) – Ludwikowo – Karolinowo - Joniec

1325 Bus – Wkra - Józefowo – Adamowo - Omięciny 1 – Proboszczewice (okolice Państwa  Konopskich) - Omięciny 2

1415  Bus - Osiek – Soboklęszcz - Joniec Kolonia-Joniec

1505.Autobus–Joniec -  Popielżyn Górny – Popielżyn Zawady - Nowa Wrona (okolice Państwo Morańscy) –Stara Wrona - Nowa Wrona (okolice Państwa Rutkowscy) – Ludwikowo – Karolinowo – Proboszczewice (Konopski)  – Wkra - Józefowo (figurka)

1505 Bus – Szumlin – Sobieski - Joniec

15 30 Bus  Krajęczyn – Królewo- Idzikowice

 

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 do 15 września 2014 r.

Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniający do stypendium, nie może przekraczać kwoty 456 zł netto.

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 15 grudnia 2014 r i do 30 czerwca 2015 r

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonanie zakupy.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel 23 6616017 wew. 16 Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy Joniec

Urząd Gminy informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym do 15 września 2014 r.

 

„Wyprawka szkolna” przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach :

·         II – III oraz VI szkoły podstawowej

·         III szkoły ponadgimnazjalnej

oraz uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (np: z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym itp.)

 

Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 539 zł netto.

Wpłata pieniędzy nastąpi po przedłożeniu przez rodziców dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczególnych zasad składnia wniosków można pozyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń:

·         w Zespole Szkół w Jońcu – tel. 23/661 60 34

·         w Szkole Podstawowej w Królewie – tel. 23/661 29 60