Urząd Gminy Joniec

Wnioski do pobrania

 

  • REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Wniosek o wpis do ewidencji lub wykreślenie działalności gospodarczej >> pobierz

  • STANOWISKO D/S GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ , ROLNICTWA, GOSP. Gruntami, Ochrony Środowiska

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy >>>pobierz

2. Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna >>> pobierz

3. Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew >>> pobierz plik docx, pobierz pdf  

4. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych >>> pobierz

5. Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry >>> pobierz

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Joniec >>> pobierz

7. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego >>> pobierz

8. Wniosek o oszacowanie szkód >>> pobierz

9. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia >>> pobierz

10. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy >>> pobierz

 

  • REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

1. Protokół podania wniesionego ustnie >> pobierz

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości >> pobierz

3. Deklaracja na podatek od nieruchomości >> pobierz

4. Informacja w sprawie podatku rolnego >> pobierz

5 Deklaracja na podatek rolny >> pobierz

6. Informacja w sprawie podatku leśnego >> pobierz

7. Deklaracja na podatek leśny >> pobierz

 

  • URZĄD STANU CYWILNEGO

 

1. Wniosek o poświadczenie zamieszkania >> pobierz

2. Wniosek o wydanie odpisu aktu /np. urodzenia, zgonu itp./ >> pobierz

3. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców  >> pobierz

    Niezbędny załącznik do wniosku >> pobierz

 

 

  • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste